Đồng bào ta, người nước ta, ai mà ham mến tự do, tôi có một vật rất quý báu tặng cho đồng bào, đó là ‘chi bằng học’.

— Phan Châu Trinh —

Phát huy tinh thần khai sáng

Viện Phan Châu Trinh ra đời nhằm góp phần phát huy di sản tinh thần to lớn của nhà khai sáng Phan Châu Trinh trong phát triển đất nước ngày nay.

Nghiên cứu/Tư vấn

Phấn đấu thành một viện nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách, tập trung vào các lĩnh vực xã hội và văn hóa; ra sức thu hút tinh hoa thế giới và phát huy tinh hoa Việt. xây dựng cho mình một tinh thần nghiêm túc khoa học trong mọi hoạt động lớn nhỏ của mình.

Phát triển quê hương

Nghiên cứu về tư tưởng khai sáng của Phan Châu Trinh và đưa tư tưởng lớn ấy vào phục vụ thiết thực cho sự phát triển của quê hương.

Nhà khai sáng Phan Châu Trinh

Phan Châu Trinh là người đầu tiên đã nhận ra rằng mối họa lớn nhất của dân tộc lúc bấy giờ không chỉ là mất độc lập, mà còn nguy cấp hơn nhiều, là lạc hậu nặng nề về văn hóa và văn minh đối với đối thủ mới của mình và với thế giới; bởi chính lạc hậu là nguyên nhân khiến nước ta mất độc lập, dân ta lâm vào vòng nô lệ thảm khốc.

Khai dân trí – Chấn dân khí – Hậu dân sinh

Kho tư liệu

Về cuộc đời và hoạt động của Phan Châu Trinh cũng như phong trào Duy Tân

Nước ta đầu thế kỷ XX

Chế độ phong kiến Việt Nam vào cuối triều Tự Đức đi vào con đường suy vong, bạo loạn xảy ra khắp nơi, quyền hành của triều Nguyễn bắt đầu xuống dốc. Trong khi đó các thế lực thực dân phương tây, nhất là Tây Ban Nha và Pháp đã trực tiếp dòm ngó nước ta…

Cụ Sào Nam và cụ Tây Hồ

“Chủ trương ‘bài Pháp’ là Phan Bội Châu, còn ‘ỷ Pháp’ là tôi. Đó là hai kẻ quan yếu trong cuộc phát khởi chủ nghĩa. Phan Bội Châu chú trọng vào việc độc lập nên bài Pháp, đã bài Pháp thì lợi dụng lòng dân oán Pháp. Cho nên mọi nghị luận đều quy oán vào người Pháp. Cho Pháp là kẻ thù nên nhắm vào đó mà công kích để làm đất đứng…

Cụ Tây Hồ và Nguyễn Ái Quốc

“Bấy lâu nay tôi cùng anh và Phan đàm đạo nhiều việc, mãi tới bây giờ, anh cũng không ưa cái phương pháp ‘khai dân trí, chấn dân khí ,hậu dân sinh’ của tôi. Còn tôi thời lại không thích cái phương pháp ‘ngọa ngoại chiêu hiền, đã thời đột nội’ của anh và cả cái dụng lý thuyết thâu nhân tâm của Phan…