Tại TP Hội An (Quảng Nam) vừa diễn ra lễ ra mắt Viện Phan Châu Trinh, một sự kiện thu hút đông đảo các nhà khoa học, văn hóa tham gia…

Các thành viên trong hội đồng viện

Phát biểu tại lễ ra mắt, nhà văn Nguyên Ngọc (Chủ tịch Hội đồng Viện Phan Châu Trinh) đã chỉ ra vai trò của Viện trong việc góp phần phát huy di sản tinh thần to lớn của nhà khai sáng Phan Châu Trinh đối với sự nghiệp phát triển đất nước ngày nay.

Đặc biệt, Viện ra đời cùng sứ mệnh phấn đấu trở thành một viện nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách, tập trung vào các lĩnh vực xã hội, văn hóa; ra sức thu hút tinh hoa thế giới, phát huy tinh hoa Việt.

“Hoạt động chính của Viện sẽ là nghiên cứu khoa học, tổ chức hội thảo khoa học, giảng dạy tiếng Việt và ngoại ngữ. Về lâu dài, chúng tôi sẽ có những công trình nghiên cứu tập trung chủ yếu vào khu vực miền Trung – Tây Nguyên, cùng một số công trình văn hóa – xã hội nói chung”, ông Ngọc nói.

Nhà văn Nguyên Ngọc phát biểu tại lễ ra mắt

Đề ra chiến lược phát triển cụ thể, Viện Phan Châu Trinh tập trung ở 4 nội dung: Lấy sự nghiêm túc về học thuật làm nền tảng của mọi hoạt động khoa học; mở rộng hợp tác quốc tế để quảng bá văn hóa Việt Nam và tiếp thu tinh hoa thế giới; thu hút các nhà khoa học có uy tín trong và ngoài nước để cùng giải quyết những vấn đề cụ thể, tạo ra các công trình khoa học thật sự có giá trị; đặt con người vào trung tâm của sự phát triển bền vững.

Để thực hiện các chiến lược đề ra, Viện Phan Châu Trinh đã hình thành 2 hội đồng: hội đồng viện và hội đồng khoa học. Cả hai hội đồng đều do nhà văn Nguyên Ngọc đảm nhiệm chức chủ tịch.

Bà Nguyễn Thị Bình (nguyên Phó Chủ tịch nước) chia sẻ tại buổi lễ ra mắt

Chia sẻ tại buổi lễ ra mắt, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cho rằng: “Viện Phan Châu Trinh còn rất mới mẻ, do đó cần nhiều việc phải làm nếu muốn sớm có sản phẩm chất lượng nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển của Quảng Nam.

Muốn thành công, trước mắt Viện phải huy động sự tham gia của các nhà văn hóa, khoa học Quảng Nam và Đà Nẵng. Bên cạnh đó là sự hỗ trợ, góp sức về mặt tài chính của doanh nghiệp, đây được xem là điều kiện cần để Viện duy trì hoạt động”.

Được biết trước đó, trong cuộc làm việc đầu tiên của Viện với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Viện đã được giao nhiệm vụ biên soạn bộ Toàn chí Quảng Nam, được quan niệm như một bộ bách khoa toàn diện Quảng Nam. Dự kiến gồm trên 20 tập, hoàn thành trong vòng 5 năm.

— Theo Tuổi Trẻ Online