Diễn văn khai mạc lễ trao giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh năm 2012

Thưa quý vị và các bạn,

Một năm đã trôi qua, lại một lần nữa chúng tôi được hân hạnh đón chào và cám ơn quý vị và các bạn đã đến dự Lễ trao Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh, luôn luôn được tổ chức vào ngày 24 tháng 3 hàng năm, ngày mất của Phan Tây Hồ.

Sự hiện diện của quý vị và các bạn ở đây là phần thưởng vô giá đối với chúng tôi, những người cố gắng hết sức mình góp phần phát huy tinh thần khai minh cách mạng Phan Châu Trinh trong thời đại mới, thông qua các hoạt động văn hóa cụ thể, như việc tổ chức giải thưởng này.

Chúng tôi xin nhiệt liệt chúc mừng quý vị đã nhận giải các năm trước và sẽ được trao giải năm nay. Chúng tôi tự hào và vinh hạnh được trao các giải này cho quý vị, vì chính quý vị, bằng nhân cách và tinh thần lao động sáng tạo bến bỉ của mình, mới là những người thực sự làm nên giá trị và sự sang trọng của giải.

Thưa quý vị và các bạn,

Chúng ta tổ chức Lễ trao giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh vào ngày hôm nay cũng là để kỷ niệm lần thứ 86 năm ngày mất của Cụ , ngày 24 tháng 3 năm 1926 . Một lần nữa chúng ta lại có dịp tôn vinh Tinh thần khai minh cách mạng của Phan Châu Trinh, được hình thành phát triển trong thực tiễn từ những năm đầu của thế kỷ trước với những tư tưởng Duy tân, mà cho đến ngày nay vẫn còn giữ nguyên giá trị thời sự. Đó là,

Khai dân trí: Bỏ lối học tầm chương trích cú, mở mang việc học chữ Quốc ngữ cùng các kiến thức khoa học thực dụng; bài trừ các tập quán hủ lậu.

Chấn dân khí: Thức tỉnh tinh thần tự lực tự cường; giác ngộ toàn dân ý thức dân chủ và quyền làm người.

Hậu dân sinh: Phát triển sán xuất kinh doanh; chăm lo đời sống của dân.

Có thể khẳng định Phan châu Trinh là một nhà cách mạng văn hóa – giáo dục mang tư tưởng dân chủ – dân quyền ôn hòa đầu tiên trong lịch sử nước ta. Với lòng yêu nước thương dân nồng nàn, suốt đời gắn bó với vận mệnh của Đất nước; với cuộc đời sôi nổi gian truân và khí phách anh hùng Cụ xứng đáng làm gương soi cho hậu thế.

Trong điếu văn tiễn biệt người bạn chí cốt của mình, Cụ Huỳnh Thúc Kháng đã kết thúc bằng câu; “ Thôi, đất vàng một nắm, giấc mộng ngàn thu, sự nghiệp anh hùng ngày nay hết cuộc ! Chúng tôi chỉ mong mai sau này những người kế chí tiên sinh, làm cho vẻ vang dân tộc Việt Nam ta, thì linh hồn tiên sinh sẽ được yên ổn và ngậm cười nơi suối vàng ”

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang cố gắng làm như vậy và nhất định thành công !

Xin cám ơn !